موزه مصرشناسی تورینو Museo Egizio di Torino

شروع داستان موزه گردی برمیگرده به طرحی که چندماه پیش بین دانشگاه پلی تکنیک تورین و اداره ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI شکل گرفت و به همه دانشجوهای پلیتو امکان اشتراک یک ساله رایگان رو میداد. من هم از این فرصت بی بهره نموندم و اشتراک رو گرفتم و تا اینکه، دیروز فرصتش پیش اومد بتونم برم. و اما کدوم موزه؟ موزه مصرشناسی تورین، در موضوع خودش، یکی از مهم...