برچسب: DSU

لیست سایت های بورس استانی (DSU) مناطق مختلف ایتالیا

✅ لیست سایت های بورس استانی (DSU) مناطق مختلف ایتالیا جهت دانلود اطلاعیه (Bando) و ثبت نام آنلاین ⬅️ بلونیا ➡️ http://www.er-go.it ⬅️ برشا ➡️ http://www.unibs.it/didattica/diritto-allo-studio ⬅️ کالیاری ➡️ http://www.ersucagliari.it ⬅️ ناپولی ➡️ http://www.adisun.it ⬅️ توسکانی (فلورانس، پیزا، سی یه نا) ➡️ http://www.dsu.toscana.it ⬅️ جنوا ➡️ http://www.arssu.liguria.it ⬅️ میلان ➡️ http://web.consorziocidis.it ⬅️ ناپولی ➡️ http://www.adisufederico2.it ⬅️ پادوا ➡️ http://www.esu.pd.it ⬅️ پالرمو ➡️ http://www.ersupalermo.it ⬅️ پاویا ➡️ http://www.edisu.pv.it ⬅️...

بورس استانی DSU

بورس استانی در کشور ایتالیا بورسی میباشد که برای دانشجویانی که از نظر مالی مشکل دارند و قشر کم درآمد جامعه هستند ارائه داده میشود این بورس در استان های مختلف با اسم های متفاوت میباشد که در کل همه آنها یکی بوده و فقط بر اساس هر استان اسم گذاری شده است بر فرض مثال بورس استانی میلان DSU یا بورس استانی بولونیا ERGO و … میباشد....