شرایط و محتوای آزمون آلفا تست ایتالیا ۲۰۱۶

⬅️ تاریخ شروع ثبت نام آنلاین در سایت www.universitaly.com : – ۴ جولای ۲۰۱۶ ⬅️ تاریخ پایان ثبت نام: – ۲۶ جولای ۲۰۱۶ ⬅️ اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام آنلاین در www.universitaly.com: نام و نام خانوادگی، محل تولد، تاریخ تولد، کدیچه فیسکاله، ایمیل و شماره تماس ⬅️ تاریخ انتشار نمرات کسب شده در آزمون در سایت  http://accessoprogrammato.miur.it (بر اساس کد دانشجو): – پزشکی و دندانپزشکی: ۲۰ سپتامبر...