راهنمای اسکان و خوابگاه دانشجویی در ایتالیا

🔰اسکان دانشجویی به چند شکل می تواند صورت پذیرد: ۱⃣اسکان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ها : 🔸کم هزینه و مقرون به صرفه ترین راه اسکان برای دانشجویان در ایتالیا، استفاده از خوابگاه های وابسته به دانشگاه های این کشور می باشد. 🔹امکانات و خدمات مرسوم ارائه شده در این خوابگاه ها شامل بوفه، دستگاه سرو اتوماتیک غذا و مواد غذایی در تمام ساعات شبانه روز، سالن مطالعه،...