وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی سربازی

یکی از دوستام قراره که بره سربازی و خواستم براش مواردی که رو که نیازه با خودش ببره رو بهش بگم. گفتم که بهتره اینجا هم وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی سربازی رو بنویسم شاید به درد بقیه بخوره و همونجوری که من خودم برای رفتن از دوستم کمک گرفتم و کلی وسیله مفید رو بردم، بقیه هم بتونن با خیال راحت تر وسایلشون رو جمع کنن....