اتفاقای مهم

یه سری اتفاقا هستن که در حالت عادی ممکنه هر ۵-۱۰ سال یه بار بیوفتن که میزنن کمر آدمو میشکونن. یعنی در این حد. ولی وقتی که وایسی و حلش کنی، یعنی جلوش کم نیاری و بدونی که یکی اون بالا هست که هواتو داره و حواسش بهت هست، اونوقت میری جلو، میری جلو، اونقدر میری جلو که وقتی برمیگردی به و اون اتفاق و لحظه ها فکر...