چطور عمیق تر و سریع تر درس بخونم؟

چطور عمیق تر درس بخونم؟ یکی از مهمترین مزیت هایی که تحصیل در ایتالیا برام داشته این بود که بالاخره راه حل مشکل چندین و چند ساله “درس خوندن و نفهمیدن” رو بفهمم و حلش کنم. مشکلی که نه فقط توی درس، به طور کلی توی هرچیزی که لازم بود یاد بگیرم و خصوصا اونهایی که قرار بود یجورایی در آینده در موردشون جوابگو باشم، مثل جواب دادن...