تجربه بیشتر، آمادگی بیشتر

خیلی از وقت ها رفتارهایی از ما سر میزنه که کاملا غیر طبیعی هم برای خودمون و هم برای دیگرانه. در موقعیت های مختلف و در رابطه با افراد مختلف، که وقتی بهش فکر میکنی، خیلی عجیب و غریبه و از خودت میپرسی: “واقعا این من بودم؟”. مطمینا دلایل متفاوتی داره که یکی از اونها میتونه “نداشتن دانش و تجربه” نسبت و درون اون موقعیته. مثلا خیلی وقت...