برچسب: پلی تکنیک میلان

بورسیه های کمپ های کومو و لکو پلی تکنیک میلان

🔰نتیجه گزینش: 🔸نتیجه ی این گزینش تنها به متقاضیانی اعلام می گردد که تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ درخواست خود را ارسال کرده و بورسیه تحصیلیِ مارس۲۰۱۷ به آنها تعلق گرفته باشد و کسانی که تا ۱ مارس ۲۰۱۷ درخواست خود را ارسال کرده و بورسیه تحصیلیِ آوریل ۲۰۱۷ به آنها تعلق گرفته باشد. 🔸دریافت کنندگان بورسیه، به منظور تایید پذیرش خو باید مبلغ ۱۸۵.۸۵ یورو را بابت هزینه...

دانشگاه پلی تکنیک میلان

مقدمه: دانشگاه پلی تکنیک میلان (پلیمی) که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شده امروزه در لیست بهترین دانشگاه های جهان جای گرفته و بر اساس رنکینگ QS که معتبر ترین رنکینگ دانشگاه های جهان را ارائه میکند، در سال ۲۰۱۵ رتبه ی ۲۴ دنیا را در بین دانشکده های فنی مهندسی دنیا کسب کرد که خود گویای همه چیز است. ۰۰