طراحی دکوراسیون داخلی با ۳ds Max 2016 و V-Ray3.2

طراحی فضای داخلی در ۳ds Max 2016 در طول چند سال گذشته که همیشه در مسیر یادگیری نرم افزار ۳ds Max و اصول شبیه سازی معماری و همچنین آموزش دادن به افراد و خصوصا با انگیزه های مختلف بودم، همیشه مشکلی بزرگ در مسیر راه وجود داشت. دقیقا همان مشکلی که خودم نیز با آن مواجه بودم و با آزمون و خطاهای بسیار و در طول چندین سال...