رفع مشکل فصل چهارم

بعد از نصب پلاگین های V-Ray و SSVMPP، هنگامی که باید در دستور ۳۰، از فصل چهارم، متریال به جسم “کف زمین” منتقل شود، بجای آنکه متریال به شی منتقل شود، رنگ خاکستری نشان داده میشود. مشکلی که باعث شده است این اتفاق بیافتد، این است که تعدادی از بافت ها درون DVD قرار نگرفته اند که لازم است آنها را از فایل زیر دریافت کرده و در...