نحوه محاسبه بورس استانی ایتالیا ISEE

برای اینکه تا حدودی مطمئن بشید که آیا واجد شرایط دریافت بورسیه استانی هستید یا خیر بایستی ایزه خودتون رو محاسبه کنید. در واقع ISEE شاخصی است که اداره بورس هر استان برای طبقه بندی و واجد شرایط بودن یا نبودن دانشجو جهت دریافت کمک هزینه، ازش استفاده می کنه. ⬅️ کلمه ISEE از حروف ابتدایی “Indicatore della Situazione Economia Equivalente”  به معنای “معادل شاخص وضعیت اقتصادی” تشکیل...