چگونه زبان برنامه نویسی اسمبلی رو یاد بگیرم؟

موضوع این پست کاملا عجیب غریبه. تو این دوران، کی میره دنبال یادگرفتن زبان اسمبلی؟ منم از سال دوم دانشگاه به بعد، هرگز فکر نمیکردم دوباره سر و کارم به این زبان برنامه نویسی بخوره، ولی اگه دانشجوی پلی تکنیک تورین باشی و بخوای رشته مهندسی نرم افزار بخونی، همون ترم اول مثل یه درس ۱۰ واحدی (تو واحد اروپایی) جلوی روت ظاهر میشه و درحدی که استاد...